Utbildning i immaterialrätt med sámi duodji

Hur skyddar vi samisk kultur? Hur brister systemet i att skydda urfolks traditionella uttryck och traditionella kunskap, och vad finns ändå för verktyg som urfolk kan använda? Detta diskuterades under den online-utbildning jag höll , organiserad av Sámi Duodji.

Att skydda samisk kultur är otroligt viktigt! Samiska folket kämpar för att värna bland annat språk, marker och självbestämmande. Ett annat område som behöver skyddas, där mycket resurser lagts ner senaste åren, är samernas immateriella rättigheter. Det gäller alltså rättigheter kopplade till slöjd, mönster, berättelser, symboler med mera och den särskilda kunskap samer har om exempelvis användning av naturresurser.

Under den online-utbildning som Sámi Duodji organiserade höll jag en genomgång av de problem som finns i det nuvarande immaterialrättssystemet som gör att samer, och urfolk över hela världen, har problem med att skydda sina kulturer från individer och företag som utnyttjar dem på ett sätt som skadar urfolket. Det kan handla om att någon stjäl urfolks kunskap om örters användning, och skapar mediciner som de i sin tur tar patent för och får pengar för, utan att ge något tillbaka till urfolket. Det kan också handla om att någon tar särskilda mönster eller symboler som för ett urfolk har stor kulturell betydelse, och använder dessa på ett sätt som kränker dess värde.

Men det finns också många exempel på urfolk som lyckats skydda sin traditionella kunskap och sina traditionella kulturella uttryck, såsom danser, sånger, hantverk och berättelser.

I mindre grupper diskuterade vi några av dessa exempel, och hur vi kan skydda samisk immaterialrätt. Deltagarna delade många goda tankar och idéer när vi återsamlades i helgrupp, många idéer som jag hoppas att slöjdare och samiska institutioner vill arbeta vidare med!

Vill du också ha en föreläsning, workshop eller utbildning om immaterialrätt, eller något annat ämne såsom diskriminering, mänskliga rättigheter, hållbarhet, samiska folkets rättigheter eller urfolksrätt? Hör av dig till mig!

Rulla till toppen