Utbildning och kompetens­utveckling inom mänskliga rättigheter

Behöver ni öka er kunskap om urfolksrätt, och kanske specifikt samiska folkets rättigheter?

Kraven som ställs på stater, organisationer och företag att respektera mänskliga rättigheter höjs hela tiden, och urfolks rättigheter har vunnit allt större erkännande under det senaste årtiondet. Denna positiva trend är något alla borde följa!

I Sverige har vi såväl ny som äldre lagstiftning och praxis som syftar till att värna om minoriteters rättigheter, och specifik lagstiftning gällande just samiska folkets rättigheter. För exempelvis myndigheter, företag och kommuner, regioner, vård och skolor, särskilt de som är inom samiska förvaltningsområden, är det av största vikt att veta vilka lagar man är skyldig att följa, och var man eventuellt brister i sitt efterföljande. Jag kan bidra med en överblick över relevant lagstiftning och hjälpa er verksamhet att förstå vilken lagstiftning som är relevant för er och identifiera vilka åtgärder som behövs för att leva upp till dessa.

Inom samiska organisationer, företag och föreningar finns ofta ett behov att höja kunskaperna om de egna rättigheterna. Genom praktisk erfarenhet av att arbeta inom sameföreningar och samebyar har Rebecka Forsgren AB möjlighet att stärka er egen organisation och era möjligheter att identifiera fokusområden och arbeta proaktivt för att hävda era rättigheter.

Genom en vässad kompetens inom urfolksrätt, diskriminering och samiska folkets rättigheter erbjuder jag vägledning och kapacitetshöjning

 • Juridisk rådgivning
 • Föreläsningar
 • Utbildningar digitalt och på plats
 • Strategiskt arbete inom social hållbarhet

Andra tjänster som erbjuds är bland annat att:

 • Ta fram rapporter och underlag
 • Granska lagförslag
 • Skriva remissvar
 • Utveckla och vägleda i projekt och möten

Vill ni skapa en mer inkluderande verksamhet, med förbättrad samverkan och minskade konflikter?

De flesta verksamheter vill att alla ska känna sig inkluderade. Inkludering och trygghet leder till förbättrad miljö, oavsett om det är på en arbetsplats eller inom en förening, och förbättrat mottagande inom verksamheter som har kunder, vilket i sin tur leder till ökad effektivitet. Rebecka Forsgren AB erbjuder verktyg att aktivt arbeta mot diskriminering och för inkludering, genom att öka förståelsen för särskilt utsatta grupper.

Möten där parterna har intressen som står i konflikt med varandra kan ofta vara stressande och leda till spänningar. Möten mellan samiska representanter och myndigheter eller företag, särskilt där markanvändning diskuteras, grundas ofta i motstridiga intressen, och kantas i många fall av ojämna maktförhållanden. Genom att höja kunskapen om samisk kultur, samisk markanvändning och särskilt renskötselns behov kan processer förbättras och goda slutresultat nås.

Med praktisk erfarenhet av att arbeta med diskrimineringsärenden, att representera minoriteter i olika typer av möten, såsom samråd och konsultationer, samt med utbildning inom konfliktförebyggande och fredsskapande kan jag hjälpa er genom

 • Organisering av möten
 • Framtagande av underlag
 • Kunskapshöjande insatser

Hur är immaterialrätt relevant för urfolk, och hur kan samer skydda sin traditionella kunskap och kulturella uttryck?

Immateriella rättigheter är mänskliga rättigheter! För urfolk är stöld och felanvändning av deras traditionella kunskap och deras traditionella kulturella uttryck en mycket grov kränkning och i Förenta nationernas Urfolksdeklaration finns en artikel specifikt dedikerad till att behandla frågan om urfolks immateriella rättigheter.

Ändå syns i dagens samhälle, där internet och global handel ger fler tillgång till urfolks traditioner, en ökad negativ appropriering (misappropriation). Men, parallellt med detta ställer urfolk högre krav på enskilda stater, företag och det internationella samfundet att skydda deras traditionella kunskap och kulturella uttryck.

Den globala marknaden har även lett till att urfolk själva har tillgång till att sprida sin konst, sitt hantverk och sina mattraditioner. Med tidigare erfarenhet av att rådge stater i deras lagstiftningsförfaranden såväl som urfolk i hur de praktiskt kan skydda sin immaterialrätt har jag insikt i lösningar och goda exempel som kan hjälpa er verksamhet att gå från att klumpigt ”inspireras av” eller ”uppskatta” urfolks kulturer till att på ett respektfullt sätt samarbeta.

Inom detta område, som är under spännande utveckling, erbjuds

 • Kunskap om urfolks immateriella rättigheter
 • Strategisk vägledning
 • Föreläsningar och utbildningar digitalt och på plats

Vill du ta en kaffe, digitalt eller på plats, och prata om mänskliga rättigheter, immaterialrätt eller urfolksrätt? Hör av dig!


  Fullständiga kontaktuppgifter hittar du här.

  Rulla till toppen