Med erfarenhet och expertis inom urfolksrätt och immaterial­rätt

Rebecka Forsgren AB stödjer samiska, svenska och internationella aktörer i att höja sin kunskap inom mänskliga rättigheter och immaterialrätt och stödjer dessa verksamheter i sitt arbete att stärka sina åtgärder för att visa respekt för mänskliga rättigheter.

Vem är Rebecka Forsgren?

Jag heter Rebecka Forsgren och är sydsame med rötterna i Jämtland. Jag har studerat juridik vid Umeå och Tromsö universitet och har efter en vända till Genève i Schweiz för att arbeta inom FN arbetat mig än mer uppåt i landet bor nu i Jokkmokk i Norrbotten. Inspirerad av den entreprenörsanda och ”det här kan vi nog lösa”-attityd som genomsyrar detta lilla samhälle startade jag mitt företag.

Sedan jag tog examen i juridik har jag haft fokus på urfolks rättigheter, samiska folkets rättigheter och antidiskriminering. Jag brinner även för urfolks immateriella rättigheter och hur man bäst skyddar urfolks kulturer.

Det samiska samhället är fantastiskt, och jag har haft chansen att engagera mig i sameföreningar, den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra, Samerådet och Svenska Samernas Riksförbund. Något av det viktigaste och mest givande jag gjort har varit att arbeta med samebyar och att genom dem samverka med myndigheter, kommuner, och företag. Det mest värdefulla jag har är de kontakter och vänskaper jag har med urfolk över hela världen. Genom dessa har jag fått god insikt i olika urfolks behov och de varierande lösningar för att möta dessa behov som finns i olika stater.

MEDIA, DELTAGANDE OCH UTBILDNINGAR

Föreläsare under the 4th Sami Cultural Policy Summit

Hur ser immaterialrätts­systemet ut idag och varför har urfolk svårt att tillskansa sig immateriella rättigheter? Hur har samer utsatts för kulturell appropriering och vad krävs för att stärka samiska folkets makt över sina kulturella uttryck och sin traditionella kunskap?

Deltagare i ”Indigenous Expert Workshop on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions”, organiserad av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO)  som rapportör och representant för Arktiska urfolk.

Sameradiopodden – Sanning eller konsultation

Deltagare i podcast, angående den nya lagen om konsultation i frågor som rör det samiska folket:
Tid: 7.35 -16.10

Examensuppsats

En analys av principen om fritt, informerat och i förhand givet samtycke (free, prior and informed consent, FPIC) och lagförslag på konsultationsordning med det samiska folket. Uppsatsen har mottagit stipendium från Várdduo – centrum för samisk forskning

Deltagare i 2019 års UNITAR Training Programme on Conflict Prevention and Peacemaking for Indigenous Representatives och har genom denna utbildning fått praktiska verktyg i konflikthantering och kommunikation.

Rulla till toppen