15 minuter från Sápmi

I dagens program 15 minuter från Sápmi diskuterades samisk kompetens: vilka behov finns och hur möter vi dessa behov? Och hur ser jag som samisk egenföretagare på min roll?

Kompetensbehov i Saepmie

I dagens program 15 minuter från Sápmi diskuterades samisk kompetens: vilka behov finns och hur möter vi dessa behov?

Som samisk jurist märker jag att det finns ett stort behov av kombinationen kompetens inom samisk kultur och kunskap inom juridik. Svenska organisationer, myndigheter och företag behöver en ökad förståelse av samisk kultur och i synnerhet de som är verksamma inom Saepmies område behöver veta vilka särskilda regler de har att förhålla sig till gällande samiska rättigheter gällande exempelvis språk, vård, och markrättigheter. Samiska organisationer, företag och institutioner behöver stöd i olika typer av processer, samråd och samverkan av olika slag. De behöver ofta hjälp att slå fast vilka rättigheter de själva har, och hur de bäst värnar dessa rättigheter.

Det är särskilt viktigt för mina samiska kunder att slippa påbörja ett samarbete med att beskriva den samiska kulturen, renskötseln behov med mera. Denna minskade startsträcka sparar deras tid, pengar och personella resurser. Detta är något svenska företag, organisationer och myndigheter inte behöver göra, eftersom den svenska kulturen är majoritetskultur i Sverige. Jag tror det är svårt för svenska verksamheter att uppskatta hur mycket resurser det faktiskt tar för samiska verksamheter att inför möten tvingas börja med att dela den mest grundläggande informationen om samiska folkets förutsättningar.

Jag hoppas att jag genom mitt företag kan underlätta för samiska verksamheter, antingen i interna eller externa frågor, och agerar gärna den bro till svenska verksamheter för att hjälpa dem att höja sin kunskap om samiska folkets förutsättningar. Först när vi förstår varandra kan vi börja arbeta konstruktivt!

Lämna en kommentar

Rulla till toppen